Garantinis

Prekių grąžinimo ir garantinio aptarnavimo sąlygos

 

Prekių grąžinimas

Jei nusipirkote prekę ir pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti prekę mums per 14 dienų nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Grąžinti prekę galite šiais atvejais:

 1. Jei gavote kitą prekę, nei užsisakėte;
 2. Jei gavote nekokybišką prekę;
 3. Kitais įstatymo numatytais atvejais.
 4. Jei norite grąžinti prekę, informuokite pardavėją, užpildykite prekiu gražinimo aktą. Nurodykite kontaktinę informaciją, papildomą informaciją apie prekę bei grąžinimo priežastis.
 5. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir supakuota, tokios pat prekinės išvaizdos kokią ir gavote. Reikia turėti pirkimą įrodančius dokumentus. Už tai atsakingas esate Jūs. Jei grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota ar supakuota mes nepriimsime prekės grąžinimui.

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

 

Garantinės sąlygos

 • Garantija pradeda galioti nuo sąskaitos-faktūros, pirkimo kvito arba  garantinio paso išrašymo dienos.
 • Garantinis laikotarpis skirtingoms prekėms gali būti skirtingas, koks garantinis laikotarpis taikomas teiraukitės pardavėjo. Taip pat jį galite rasti prekės aprašyme
 • Visas su garantiniu aptarnavimu susijusias transportavimo išlaidas apmoka pirkėjas
 • Gaminio modelis, bei serijos numeris turi atitikti nurodytus garantiniame pase arba kituose pirkimą įrodančiuose dokumentuose
 • Garantija taikoma tik toms prekėms, kurios buvo sumontuotos pas atitinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus. Tam turite pateikti įrodančius dokumentus (serviso išduotą montavimo darbų sąskaitą faktūrą arba darbų sąmatą arba kvalifikaciją atitinkantį sertifikatą ar pažymėjimą ir kt.)
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti garantinių prekių jeigu nėra tenkinamos prekių grąžinimo sąlygos

Garantija netaikoma, jei: 

 • Surasti gedimai atsirado dėl vartotojo kaltės;
 • Prekė mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;
 • Gedimą sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, kiti buitiniai faktoriai, force majeure;
 • Gedimą sukėlė į vidų patekę pašalinės medžiagos, skysčiai;
 • Pažeisti  garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;
 • Prekė buvo remontuota, montuota, išmontuota neautorizuotame serviso centre, arba reikiamos kvalifikacijos neturinčių specialistų
 • Gedimas atsirado dėl įrenginio eksploatacijos metu naudotų neoriginalių įrenginio priedų;
 • Gedimas atsirado dėl didelių įtampos svyravimų
 • Pirkėjas kartu su preke nepateikia garantinio paso ar/ir pirkimo dokumento.
 • Jeigu prekė perparduodama/perduodama tretiesiems asmenims
 • Garantija netaikoma jeigu prekės buvo naudojamos komerciniais tikslais

Jeigu turite klasuimų dėl prekių grąžinimo ir garantinio aptarnavimo kreiptis e-mail: info@autoxenonai.lt arba skambinti +37061577070